ශ්‍රී ලංකාවට ස්වාධීනව තීන්දු තීරණ ගැනීමේ නිදහස ලබාදෙන ලෙස බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රි ලාංකිකයන් කියයි

0
122

ශ්‍රී ලංකාව සැමවිටම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් කැපවී සිටින බවත් ආණ්‌ඩුක්‍රම වයවස්ථාවට අනුකූලව පාලනය ගෙනයන රාජ්‍යක් බවත් එම නිසාවෙන් තම තීන්දු තීරණ ගැනීමේ නිදහස ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන ලෙසත් බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රි ලාංකිකයන් ප්‍රකාශ කර ඇත.

ලන්ඩන් නුවර සාමකාමීව උද්ඝෝෂණයක් පවත්වමින් ඔවුන් මේ බව බ්‍රිතාන්‍ය රජයට දන්වා තිබේ.

මේ සඳහා විශාල ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් සහභාගී වී ඇත. විශේෂයෙන් වර්තමාන ලංකාවේ පාලන කටයුතු කෙරෙහි බටහිර රටවල මැදිහත්වීම වර්ධනය වී ඇති තත්ත්වය තුල ඔවුන් මෙම උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කිරීම විශේෂත්වයක් ගනී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here